Registreren bij aardappelhandel.com

U kunt zich registreren als verkoper en als koper.

Voor het registreren op aardappelhandel.com wordt er een onderscheid gemaakt tussen telers en handelaren/exporteurs/inpakkers en verwerkers(professionals).

Wanneer u zich registreert als verkoper dan kunt u daarna uw partij aardappelen aanbieden. Nauwkeurige en voldoende informatie over uw aangeboden aardappelen zal de verkoop ten goede komen.

Voor het registreren van een handelaren/exporteurs/inpakkers en/of verwerkers (hierna te noemen professional) als koper/verkoper wordt een fee van € 2500 per jaar gerekend. Deze fee is een vooruitgeschoven transactie vergoeding. Indien u als koper/verkoper tot een transactie komt wordt de transactie/bemiddeling fee van uw tegoed afgetrokken (2,50 per ton) tot dat u uw € 2500 te goed heeft opgemaakt. Daarna zal er over elke transactie een bemiddeling fee van € 2,50 per ton worden gerekend. Indien de vooruitgeschoven fee niet wordt opgebruikt vervalt deze aan aardappelhandel.com. De geregistreerde koper ontvangt na een jaar opnieuw een te goed fee nota van een gelijk bedrag. Tenzij de geregistreerde koper zich een maand voor afloop heeft uitgeschreven.
Na registratie (als koper) ontvangt u automatisch een nota.

Aardappelhandel.com rekent bij het tot stand komen van een transactie voor (professionele) koper/verkoper een vergoeding van € 2,50 per ton. Koper/Verkoper ontvangt bij het aangaan van een transactie, gelijktijdig een factuur voor de bemiddeling door Aardappelhandel.com van € 2,50 exclusief BTW per ton over de bruto tonnen, met een minimumbedrag van € 150.

Wanneer u zich registreert als koper dan kunt u partijen kopen en aanbieden. Uw registratie wordt definitief na controle van uw gegevens. U kunt zich registreren met de knop naar keuze hieronder!