Registreren Aanbod
plaatsen/bekijken
Een transactie aangaan
Telers Gratis Gratis € 150,- vast per transactie
Professionele
verkopers
Gratis Gratis € 2,00 per bruto ton*
Professionele
kopers
Gratis Gratis € 2,00 per bruto ton**
*Minimaal €150,- per transactie
**Minimaal €150,- per transactie en €3000,- per jaar.
Genoemde prijzen zijn excl. btw

Kosteloos registreren van aanbod plaatsen voor telers

Als teler kunt u zich gratis registreren om uw partij(en) aan te bieden. Als een koper uw vraagprijs accepteert of u het bod van een koper accepteert dan betaalt u per transactie een vaste bemiddelingsbijdrage van €150,- ex btw, dus ongeacht de omvang van het aanbod.

Zie voor informatie de verdere afhandeling van de transactie de alinea "De totstandkoming van een transactie en afhandeling".

Kostenstructuur voor kopers

Als koper (bijvoorbeeld handelaar, exporteur, inpakker, verwerker etc.) kunt u zich kosteloos registreren en aanbod bekijken via de marktplaats. Bij de totstandkoming van een transactie vragen wij een vergoeding van €2,00 per bruto ton als bemiddelingsbijdrage. Hierbij geldt een minimum van €3000,- per jaar. Na registratie ontvangt u een factuur voor dit bedrag, wat vervolgens wordt verrekende met uw nog openstaande handelstegoed. Iedere keer dat u handelt en er een transactie tot stand komt, wordt €2,00 per bruto ton gekochte aardappelen (met een minimum van €150,- per transactie) van uw handelstegoed afgeschreven. Indien uw tegoed volledig is opgemaakt, ontvangt u voor daarna aangegane transacties een losse factuur voor de bemiddelingsbijdrage van €2,00 per bruto ton aangekochte aardappelen (met een minimum van €150,- per transactie). Bij de start van een nieuw (registratie)jaar ontvangt u dan weer een nieuwe factuur voor €3000,- handelstegoed. Eventueel niet opgebruikt handelstegoed uit een voorgaand jaar komt dan te vervallen. Indien u zich wilt uitschrijven bij Aardappelhandel.com kunt u dit een maand voor afloop van uw registratiejaar aangeven.

Kostenstructuur voor professionele verkopers

Als professionele verkoper (alle partijen behalve telers) kunt u zich kosteloos registreren. Indien u een transactie aangaat met een koper vragen wij u een bemiddelingsbijdrage van €2,00 per bruto ton (met een minimum van €150,- per transactie). U ontvangt na het accepteren van een bod of de acceptatie van uw vraagprijs automatisch een factuur voor deze bemiddelingsbijdrage.

Registratieprocedure kopers

Partijen kunnen zich hier inschrijven onder onvoorwaardelijke acceptatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Transactievoorwaarden. Hierna zal een interne en externe check plaatsvinden volgens een door Aardappelhandel.com vastgestelde interne procedure of de koper kan worden toegelaten tot de marktplaats. Uw registratie wordt definitief na controle van uw gegevens. Wanneer uw aanmelding niet wordt goedgekeurd ontvangt u daarvan bericht.

De totstandkoming van een transactie en afhandeling

Als een koper de vraagprijs accepteert, of als een verkoper een bod accepteert, gaan de partijen onvoorwaardelijk een contract met elkaar aan. Dit contract wordt door Aardappelhandel.com automatisch in PDF aangemaakt en naar beide partijen gemaild. Van beide partijen wordt nu verwacht dat ze dit contract binnen 24 uur na ontvangst ondertekenen en naar de andere partij faxen, e-mailen of per post verzenden. De verdere afhandeling van deze overeenkomst komen partijen onderling overeen.

Op deze overeenkomst zijn de Handelsvoorwaarden RUCIP 2017 (pdf) en de Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen van toepassing, in zoverre daar in de Aardappelhandel.com voorwaarden niet nadrukkelijk van wordt afgeweken. Zie hiervoor de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Transactievoorwaarden. De overeenkomst is tot stand gekomen via aardappelhandel.com; U heeft dezelfde rechten en plichten als dat u normaal gewend bent, met tussenkomst van een persoon of bedrijf.